Поіменне голосування

12 сесія 7 скликання

 
 
 
 
 
 
 
КСАВЕРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
ВІННИЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
 
ПРОТОКОЛ
 
  23 грудня  2016 року                                                       12  сесія  7 скликання
 
с.Ксаверівка
 
Всього депутатів – 12 чоловік
Присутніх на сесії –  10 чоловік
Голова сесії – Грузевич О.М. – сільський голова
Секретар сесії – Міхайлова В.В. –  секретар сільської ради
Присутні запрошені – 3  чоловіки
 
                                      ПОРЯДОК  ДЕННИЙ:
 
    1.Про виконання Програми соціально-економічного розвитку у 2016 році та затвердження Програми на 2017рік.
               Інформує: Грузевич О.М.– сільський голова
     2.Про сільський бюджет на 2017рік.
3.Про затвердження структури та чисельності апарату сільської ради на 2017рік.
4.Про встановлення надбавки за вислугу років.
5.Про встановлення надбавки до заробітної плати  спеціалісту сільської ради Сторожук Т.В. у 2017 році
6.Про преміювання працівників апарату Ксаверівської сільської ради у 2017році.
7.Про  затвердження Положення про преміювання працівників апарату управління Ксаверівської сільської радиу 2017 році
8.Про надання чергової відпустки сільському голові Грузевичу О.М. та секретарю сільської ради Міхайловій В.В. у 2017 році.
9.Про преміювання Ксаверівського сільського голови Грузевич О.М. та секретаря сільської ради Міхайлової В.В.  у 2017 році.
10. Про Програму «Шкільний автобус» на 2017 рік.
11.Про затвердження Програми соціального захисту населення на території Ксаверівської сільської ради на 2017 рік.
12.Про затвердження Програми благоустрою Ксаверівської сільської ради на 2017 рік
     13. Про передачу субвенції на утримання Комунальної установи «Вінницький трудовий архів».
     14. Про встановлення плати за відвідування дітьми ДНЗ «Росинка» на 2017 рік.
      15. Про введення в дію Типової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу та кодів функціональної  класифікації видатків.
                   Інформує: Душенко Т.В. – головний бухгалтер сільської ради
    16.Про план роботи Ксаверівської сільської ради на 2017 рік
                   Інформує: Міхайлова В.В. – секретар сільської ради
    17.Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок громадянам у власність для ведення особистого селянського господарства із земель комунальної власності на території Ксаверівської сільської ради Вінницького району Вінницької області.
 18. Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок громадянам у власність для ведення особистого селянського господарства із земель запасу  Ксаверівської сільської ради в межах с.Лисогора Вінницького району Вінницької області.
  19.  Про надання дозволу  на виготовлення  проекту землеустрою щодо відведення земельної  ділянки  гр. Горак Р.І.  у власність для ведення особистого  селянського господарства із земель  запасу Ксаверівської сільської ради в  межах с.Лисогора  Вінницького району Вінницької області.
  20.  Про надання дозволу  на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  гр.Врублевському В.В.  у власність для
ведення особистого селянського господарства із земель  запасу Ксаверівської сільської ради   в  межах с.Лисогора  Вінницького району Вінницької області.
 21.Про надання дозволу  на виготовлення  проекту землеустрою  щодо відведення земельної ділянки  в оренду  для сінокосіння  та випасу худоби
Пономарьовій А.Г. в межах с.Ксаверівка Вінницького району Вінницької області.
22.  Про відмову у наданні  земельних ділянок громадянам  у власність для ведення особистого селянського господарства, садівництва та будівництва житлового будинку і господарських будівель та споруд  із земель комунальної  власності та земель  запасу  Ксаверівської сільської   ради  Вінницького району Вінницької області
                             Інформує: Костюк А.Г. – голова земельної комісії
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                 Україна
 
КСАВЕРІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА
ВІННИЦЬКОГО   РАЙОНУ  ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
 
РІШЕННЯ
23 грудня  2016 року                                                       12 сесія  7 скликання
С.Ксаверівка
 
 
 
Про  виконання  Програми соціально -
економічного  розвитку на території
Ксаверівської  сільської  ради  у 2016році
та затвердження   Програми на 2017рік.
 
 
 
    Відповідно  до п.16 ч.1 ст.43  Закону  України « Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»,  Закону  України   «Про державне  прогнозування  та розроблення  програм    економічного  та  соціального  розвитку  України» ,  заслухавши  інформацію  сільського  голови   ГрузевичаО.М.,  сільська  рада
 
 
ВИРІШИЛА:
 
 
1.   Інформацію  сільського голови  ГрузевичаО.М. «Про  виконання    Програми соціально-економічного   розвитку  на  території  Ксаверівської  сільської  ради у 2016  році»   взяти  до  відома.
2.  Затвердити  Програму  соціально-економічного   розвитку  на  території  Ксаверівської  сільської  ради  на  2017рік (Програма  додається).
3.  Виконкому  сільської   ради  у  своїй  роботі керуватися  параметрами,  закладеними  в  даній  Програмі.
4.  Контроль  За  виконанням   рішення  покласти  на  комісію  з  питань  планування  бюджету  та соціально-економічного  розвитку.
 
 
 
 
     Сільський  голова                                                 О.М. Грузевич
 
 
                                                              Україна
 
                                    КСАВЕРІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА
ВІННИЦЬКОГО   РАЙОНУ  ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
 
РІШЕННЯ
23  грудня 2016року                                                         12сесія  7 скликання
с. Ксаверівка
 
 Про   затвердження  структури та
чисельності  апарату
сільської  ради на 2017рік
 
 
        Керуючись п.5 ст.26  Закону  України « Про місцеве  самоврядування  в Україні»,  сільська  рада
 
 
 
ВИРІШИЛА:
 
 
1.     Затвердити структуру та чисельність апарату сільської  ради  на 2017  рік  в кількості  4,5 штатних  одиниць,  а саме:
Посадові особи:
-         сільський  голова – 1 штатна  одиниця;
-         секретар  сільської  ради -1 штатна одиниця;
-          головнийбухгалтер -1 штатна одиниця.
 
Спеціаліст сільської  ради -1 штатна одиниця.
 
Інший персонал:
-         техпрацівник 0,5 штатної одиниці.
 
 
 
 
 
 
               Сільський  голова                                             О.М.Грузевич
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                            Україна
 
                                   КСАВЕРІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА
ВІННИЦЬКОГО   РАЙОНУ  ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
 
РІШЕННЯ
 
23грудня 2016року                                                       12-а сесія  7 скликання
 
                                                                 С.Ксаверівка
 
Про встановлення  надбавки
за вислугу років
 
        Відповідно  до ст. 33  Закону  України «  Про  державну  службу» та  Положення про  порядок  і  умови  виплати  щомісячної  надбавки  за  вислугу років  працівникам  органів  виконавчої  влади,  затвердженого Постановою  Кабінету  Міністрів  України  від 20.12. 1993року №1049, сільська рада
 
 
ВИРІШИЛА
 
1.     Встановити  секретарю сільської  ради  Міхайловій  Валентині Віталіївні надбавку за вислугу років в розмірі 30% від посадового  окладу з  урахуванням  доплати  за  ранг, що  відповідає стажу державної  служби – 23роки  і 7 місяців з.01.01.2017року.
 
2.     Встановити  спеціалісту  сільської  ради  Сторожук  Тетяні  Володимирівні надбавку за вислугу років в розмірі 25% від посадового окладу,  що  відповідає  стажу  роботи – 19 років 3 місяці  з 01.01.2017 року
 
 
 
 
  Сільський  голова                                          О.М.Грузевич
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Україна
 
                                 КСАВЕРІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА
ВІННИЦЬКОГО   РАЙОНУ  ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
 
РІШЕННЯ
 
23грудня 2016року                                                       12-а сесія  7 скликання
 
с. Ксаверівка
 
 
Про встановлення надбавки
до заробітної плати спеціалісту
сільської ради Сторожук Т.В.
у 2017році
 
 
        Згідно Постанови №268 від 09.03.2006 року (зі змінами):
 
 
1.     У зв’язку із додатковим навантаженням, а саме: ведення земельного обліку по сільській раді, встановити щомісячну надбавку до заробітної плати  спеціалісту сільської ради  Сторожук Тетяні Володимирівні в розмірі 30% посадового окладу з врахуванням надбавки за вислугу років.
 
2.     Головному бухгалтеру  провести нарахування та виплату коштів.
 
 
 
 
 
Сільський голова                                             О.М.Грузевич
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Україна
 
                              КСАВЕРІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА
ВІННИЦЬКОГО   РАЙОНУ  ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
 
РІШЕННЯ
23грудня  2016року                                                     12-а сесія  7 скликання
с. Ксаверівка
 
 
Про преміювання працівників  апарату
Ксаверівської  сільської  ради у 2017 році
 
 
 
      У  відповідності  до  Постанови  Кабінету  Міністрів  України №268 від  09.03.2006  року « Про  упорядкування  структури  та  умов   праці  працівників  апарату  органів   виконавчої  влади,  органів прокуратури, судів  та   інших  органів», сільська  рада
 
 
ВИРІШИЛА:
 
1.     Здійснювати  преміювання  працівників  апарату  управління  сільської  ради відповідно  до  їх  особового  вкладу  в  загальні  результати  роботи,  високий  професійний рівень,  та у  відповідності  з  критеріями оцінки  виконання  службових обов’язків
 
 
 
 
 
 
 
Сільський  голова                                                                 О.М. Грузевич.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Україна
 
КСАВЕРІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА
ВІННИЦЬКОГО   РАЙОНУ  ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
 
РІШЕННЯ
23  грудня  2016року                                                     12-а сесія  7 скликання
 
с. Ксаверівка
 
Про затвердження положення
про преміювання  працівників
Ксаверівської сільської  ради.
у 2017 році
 
 
            Відповідно до Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», постанови Кабінету Міністрів України №268 від 09.03.2006 р.,  Постанови КМУ №1013 від 09.12.2015 року, сільська рада
 
 
 
ВИРІШИЛА:
 
 
1.     Затвердити положення про преміювання працівників установКсаверівської сільської ради на 2017рік.
2.     Умови, порядок та розміри преміювання визначені положенням про преміювання .
3.     Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань планування фінансів та бюджету.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Сільський голова:                                     О.М. Грузевич
 
 
 
 
                                                    Додаток до рішення 12-ї сесії 7 скликання
Ксаверівської сільської ради від 23.12.2016 р.
 
 
ПОЛОЖЕННЯ
про преміювання працівників установ
Ксаверівської сільської ради у 2017 році
 
   Відповідно до ст. 33 Закону України «Про державну службу»,  Постанови КМУ №268 від 09.03.2006 року, Постанови №1013 від 09.12.2015 року, з метою посилення стимулювання праці  якісне і своєчасне виконання своїх службових обов’язків і доручень керівництва, активну участь у творчому вирішенні соціально-економічних проблем сіл сільської ради:
 
1.     Встановити помісячне преміювання працівників сільської  ради.
2.     Премії виплачуються за особистий вклад у загальні результати роботи, високий професійний рівень та у відповідності з критеріями оцінки виконання службових обов’язків.
3.     На створення річного фонду преміювання, спрямувати кошти в межах  не менше як 10%  до фонду оплати праці, а також кошти у випадку економії фонду оплати праці.
4.     Премії  нараховуються за фактично відпрацьований час в межах фонду заробітної плати, затверджений на даний період.
5.     Працівникам, які працювали  неповний місяць у зв»язку з переходом на іншу роботу, виходом на пенсію та скорочення штатів і інших причин – виплати премії нараховуються за фактично відпрацьований час.
6.       Здійснювати щомісячно преміювання  сільському голові в розмірі 150% до посадового окладу; секретарю сільської ради в розмірі 120 % до посадового окладу.
7.     Премії працівникам виплачувати помісячно  з фонду оплати праці згідно із розпорядженням сільського голови та у відповідності до розрахунку типового штатного розпису.
8.     При умові економії фонду заробітної плати розмір нарахування премії працівникам виконавчого апарату може підвищуватися в межах фонду оплати праці.
9.     Працівники можуть бути позбавлені премії повністю або частково за невиконання своїх службових обов’язків.
 
 
                       Сільський голова:                                 О.М.Грузевич
 
 
 
 
 
 
 
  
                                         Україна
 
КСАВЕРІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА
ВІННИЦЬКОГО   РАЙОНУ  ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
 
РІШЕННЯ
 
23грудня 2016року                                                     12-а сесія  7 скликання
 
с. Ксаверівка
 
 
Про надання  чергової  відпустки
сільському голові Грузевичу О.М.
та секретарю сільської ради
Міхайловій В.В.  у 2017році
 
   У  відповідності  до графіка  відпусток,, сільська  рада
 
 
 
ВИРІШИЛА:
 
1.     Надати  чергову  відпустку  сільському  голові  Грузевичу Олегу Михайловичу  згідно  графіка  відпусток на 2017рік.
2.     Виплатити  матеріальну  допомогу   на  оздоровлення  Грузевичу Олегу Михайловичу  в  розмірі    середньомісячної заробітної плати   згідно  поданої  заяви.
3.     Надати чергову відпустку секретарю  сільської ради Міхайловій Валентині Віталіївні згідно графіка відпусток на 2017 рік.
4.     Виплатити матеріальну допомогу на оздоровлення Міхайловій Валентині Віталіївні в розмірі середньомісячної заробітної плати згідно поданої заяви.
5.     Бухгалтеру  сільської  ради    провести  нарахування  та  виплату  коштів.
 
 
 
                       Сільський  голова                                           О.М. Грузевич
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                             Україна
 
КСАВЕРІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА
ВІННИЦЬКОГО РАЙОНУ  ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
 
РІШЕННЯ
 
 
23 грудня  2016 року                                                    12 сесія 7 скликання
                                                    С.Ксаверівка
 
 
 
Про преміювання Ксаверівського
сільського голови Грузевича О.М.
та секретаря сільської ради
Міхайлової В.В. у 2017 році
 
            Відповідно до Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», постанови Кабінету Міністрів України №268 від 09.03.2006 р.,  Постанови КМУ №1013 від 09.12.2015 року, сільська рада
 
 
 
                                               ВИРІШИЛА:
 
1.  Здійснювати преміювання Ксаверіського сільського голови Грузевича Олега Михайловича  щомісячно  в розмірі 150 %  від посадового окладу  з 01.01.2017 року
 
2.  Здійснювати преміювання  секретаря сільської ради Міхайлової Валентини Віталіївни  щомісячно в розмірі  120 % від посадового окладу з 01.01.2017 року.
 
 
3.Бухгалтеру сільської ради  проводити нарахування та виплату коштів.
 
 
 
 
 
                      Сільський голова:                                   О.М. Грузевич
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                         Україна
 
                                КСАВЕРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
ВІННИЦЬКОГО РАЙОН ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
 
РІШЕННЯ
 
23грудня   2016 року                                              12-а сесія 7 скликання
С.Ксаверівка
 
Про Програму  «Шкільний автобус»
на 2017рік
 
Відповідно до п.22, ст..26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  Законів України  «Про освіту», «Про загальну середню освіту» , указу Президента України «Про першочергові заходи щодо підтримки розвитку соціальної сфери села» від 15.08.2002 року №640, «Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти в Україні» №1013 від 04.07.2005 року , заслухавши інформацію сільського голови Грузевича О.М.., сільська рада
 
ВИРІШИЛА:
 
1Затвердити  Програму  «Шкільний автобус» на 2017рік. ( Програма додається).
2.Фінансування програми здійснювати за рахунок іншої субвенції з районного бюджету на  оплату послуг по перевезенню учнів  сіл Ксаверівка та Лисогора до Якушинецької ЗОШ -1-111 ст.-гімназії.
3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію сільської ради з  питань соціального захисту населення, освіти,  медичного забезпечення та культурного розвитку.
 
 
 
       Сільський голова:                         О.М. Грузевич
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                    ПАСПОРТ
                                         Програми
1.Назва:   Програма  «Шкільний  автобус»   на 2017рік.
2.Підстана  для  розроблення:   Забезпечення  в  повному обсязі  потреби  в  асигнуваннях  для  підвезення  учнів  до  навчального  закладу.
3.Замовник  або  координатор:  Ксаверівська  сільська  рада.
4.Метавиконання  вимог  законодавства  щодо  забезпечення  у сільській   місцевості  регулярного  підвезення  учнів до  місця  навчання  і  додому.
5. Термін  дії2017рік.
6. Загальні  обсяги фінансування:   районний  бюджет
7. Очікувані  результати  виконання:  створити   у  сільській  місцевості  належні умови  для  здобуття  повної  загальної  середньої  освіти.
8. Контроль  за  виконання:   Контроль  за виконанням  даного  рішення  сільської  ради  покласти  на  постійну  комісію  з  питань  соціально-економічного  розвитку, бюджету  та фінансів.
 
 
 
 
 
ПЕРЕЛІК
заходів  і  завдань програми
 
 
 
Найменування  заходу
Термін виконання  заходу
 
Виконавець
Джерела фінансування
Орієнтовні обсяги фінансування  тис. грн..
ТКВК
КЕКВ
Сума,грн..
Оплата транспортних послуг по підвезенню учнів до навчального закладу
 
 
2017рік
 
 
Ксаверівська  сільська рада
 
Районний бюджет
 
ТКВК
1220
КЕКВ
2240
 
 
145726,00
 
 
 
 
Сільський    голова                                   О.М.Грузевич
 
 
 
 
 
                                                                            Додаток до 12-ї сесії 7 скликання
Ксаверівської сільської ради
від 23 грудня 2016 року
 
ПРОГРАМА
«Шкільний автобус» на 2017 рік
 
     Відповідно до Указу Президента України від 09.10.2001 року №941 «Про додаткові заходи щодо забезпечення розвитку освіти в Україні», постанови Кабінету Міністрів України №31 від 16.01.2003 року «Про затвердження Програми «Шкільний автобус», Державних санітарних правил та норм влаштування, утримання загальноосвітніх  навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу,
 
Мета і завдання Програми
Метою Програми є:
-         виконання вимог законодавства щодо забезпечення у сільській місцевості регулярного підвезення до місця навчання і додому учнів;
-         підвищення освітнього рівня сільського населення.
 
Основні завдання Програми
Основними завданнями Програми є:
-         забезпечення прав громадян на доступність і безоплатність здобуття загальної середньої освіти
 
Очікувані результати виконання Програми
Виконання Програми дасть можливість:
-         забезпечити соціальний захист учасника навчально-виховного процесу у соціальній сфері села, досягти позитивних зрушень у забезпеченні життєдіяльності сільського населення;
-         створити у сільській місцевості належні умови для здобуття повної загальної середньої освіти.
 
Фінансування
Фінансування Програми здійснюватиметься  за рахунок коштів  іншої субвенції з районного бюджету.
 
 
 
 
Сільський голова                                      О.М.Грузевич
 
 
 
 
 
 
 
 
Україна
 
КСАВЕРІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА
ВІННИЦЬКОГО   РАЙОНУ  ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
 
РІШЕННЯ
23 грудня 2016 року                                                       12 сесія  7 скликання
С.Ксаверівка
 
 
Про  затвердження Програми соціального
захисту населення на території
Ксаверівської сільської  ради
на 2017 рік
 
 
 
    Відповідно до п. 16. ч. 1 ст.43  Закону  України « Про місцеве  самоврядування в Україні»,  Закону  України « Про державне прогнозування  та розроблення  програм соціального та  економічного  розвитку України», заслухавши інформацію  Ксаверівського сільського голови Грузевича О.М.,  сільська  рада
 
ВИРІШИЛА:
 
 
1.     Затвердити  Програму  соціального  захисту  населення  на  території  Ксаверівської  сільської  ради  на 2017 року, (Програма додається).
2.     Виконкому  сільської  ради у  своїй  роботі  керуватися  параметрами,  закладеними  в  даній  Програмі.
3.      Контроль  за  виконанням  рішення  покласти  на   комісію  з питань  соціального захисту  населення, освіти  та медицини.
 
 
 
 
Сільський  голова                     О.М. Грузевич
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішенням 12-ї  сесії 7 скликання
                                                                                                 Ксаверівської  сільської  ради
                                                                                                                від  23 грудня 2016року.
 
 
ПРОГРАМА  СОЦІАЛЬНОГО  ЗАХИСТУ
НАСЕЛЕННЯ  НА  ТЕРИТОРІЇ
КСАВЕРІВСЬКОЇ  СІЛЬСЬКОЇ РАДИ
НА 2017 РІК
 
 
Мета    Програми:
   Сприяти  соціальному  захисту  населення  сіл  Ксаверівка  та Лисогора  у відповідності   до  п.22  ст.26  Закону  України «Про місцеве  самоврядування  в  України»
 
Завдання  Програми:
   Забезпечити  вчасну  виплату  допомоги  громадян згідно  чинного законодавства в сумі 25000.00 грн.
 
Фінансове  забезпечення:
  Кошти загального фонду сільського бюджету.
 
 
Очікувані  результати:
   Вчасна  та  повному  обсязі  виплата  матеріальної   допомоги   жителям територіальної громади по їх потребі.
 
 
 
 
 
Сільський голова:                                    О.М. Грузевич
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ПАСПОРТ
Програми
Соціального захисту населення Ксаверівської
Територіальної громади на 2017 рік
 
 
1.НазваПрограма  соціального  захисту  населення  на  території Ксаверівської  сільської  ради на 2017рік.
 
2.Підстава  для  розроблення:  забезпечення  соціального захисту населення  на  території  Ксаверівської  сільської  ради  в межах повноважень.
 
3.Замовник  або координатор:Ксаверівська  сільська  рада.
 
4. Мета:  Програма  розроблена  з метою  сприяння  соціального  захисту  населення  сіл  Ксаверівка  та Лисогора.
 
5. Термін дії:  2017 рік.
 
6. Загальні обсяги  фінансування:кошти загального фонду сільського  бюджету  в сумі 25000,00 грн.
 
7.Очікувані результати  виконання:    Вчасна  виплата   матеріальної  допомоги  жителям територіальної громади по їх потребі.
 
8. Контроль  за  виконанням:  Контроль  за  виконанням  даного  рішення  сільської  ради  покласти  на  постійну  комісію  з  питань  соціально-економічного  розвитку, бюджету  та фінансів.
 
 
 
 
 
                 Сільський  голова                                             О.М. Грузевич
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Україна
КСАВЕРІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА
ВІННИЦЬКОГО   РАЙОНУ  ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
 
РІШЕННЯ
 
 23грудня 2016 року                                                        12- сесія  7 скликання
 
с. Ксаверівка
 
 
Про  затвердження  Програми
благоустрою Ксаверівської
сільської ради на  2017рік
 
 
 
    Відповідно  до  п. 16. 1 ст. 43  Закону  України «  Про  місцеве  самоврядування в Україні»,  Закону  України « Про державне  прогнозування  та розроблення  програм соціального  та  економічного  розвитку України», заслухавши  інформацію  сільського  голови  Грузевич О.М., сільська  рада 
 
 
ВИРІШИЛА:
 
1.     Затвердити  Програму  благоустрою  Ксаверівської  сільської  ради  на 2017рік (Програма додається)
2.     Виконкому  сільської  ради  у  своїй  роботі керуватися  параметрами, закладеними в даній  Програмі.
3.     Контроль  за  виконанням  рішення  покласти  на  комісію  з  питань бюджету  та  фінансів.
 
 
 
 
 
 
Сільський  голова                                                    О.М. Грузевич
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                 Додаток
До рішення 12-ї сесії 7 скликання
Ксаверівської сільської ради
від 23 грудня  2016 року
 
ПРОГРАМА БЛАГОУСТРОЮ
КСАВЕРІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ
на 2017рік
Мета Програми
-         покращити благоустрій сіл Ксаверівка та Лисогора і забезпечити належний їх санітарний стан;
-         провести поточний ремонт пам»ятників  в селах сільської ради;
-         провести поточний ремонт могили невідомому солдату в с.Ксаверівка;
-         провести благоустрій кладовищ в селах сільської ради.
Завдання Програми
-         очистити двори, вулиці сіл від твердих побутових відходів з вивезенням їх на сміттєзвалище;
-         продовжувати ведення системи збору та вивезення твердих побутових відходів;
-         поточний ремонт доріг;
-         забезпечити очищення прибережних смуг від сміття;
-         очищення лісопосадок від сміття та побілка лип вздовж траси Хмельницьке шосе;
-         дотримання належного санітарного стану біля приміщень установ та підприємств, розміщених на території сільської ради;
-         провести поточний ремонт пам»ятників в селах сільської ради;
-         провести поточний ремонт могили невідомого солдата в с.Ксаверівка;
-         розчистити територію кладовищ;
-         зробити огорожу кладовища в с.Лисогора
Фінансове забезпечення
-         кошти  загального фонду сільського бюджету
Очікувані результати
-         поліпшення санітарного стану населених пунктів;
-         підтримування в належному стані кладовищ та пам»ятників  на території сільської ради.
 
 
 
               Сільський голова:                              О.М. Грузевич
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                Додаток до рішення  12  сесії 7 скликання
Ксаверівської  сільської ради
 від 23.12.2016 року
                                                             ПАСПОРТ
Програми  благоустрою
 
1.Назва: Програма благоустрою Ксаверівської сільської ради на 2017рік
2. Підстава для розроблення: Забезпечення належного санітарного стану сіл Ксаверівської сільської ради
3. Замовник або координатор: Ксаверівська сільська рада
4. Мета: Програма розроблена з метою забезпечення належного санітарного стану в селах сільської ради, підтримки в належному стані кладовищ та пам»ятників.
5. Термін дії: 2017рік
6. Загальні обсяги фінансування:
- 5000 грн. – благоустрій населених пунктів сільської ради
-4000 грн. – для впорядкування пам»ятників загиблим воїнам
7. Очікувані результати  виконання: вчасно провести благоустрій кладовищ, відремонтувати пам»ятники та могилу невідомого солдата, навести належний санітарний стан  в селах сільської ради.
8. Контроль за виконанням: Контроль за виконанням даного рішення сільської ради покласти  на постійну комісію з питань соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів.
 
                                                         Перелік
заходів і завдань Програми
Найменування заходу
Термін виконання заходу
Виконавець
Джерела фінансування
  Орієнтовні обсяги фінансування , грн.                             
ТКВК
КЕКВ
Сума
грн..
Придбання  та фарби для впорядкування пам»ятників, вивіз,  сміття
 
2017рік
 
Ксаверівська сільська рада
Кошти загального фонду сільського бюджету
 
ТКВК
6060
КЕКВ
2210
 
 
4000
 
Роботи по благоустрою території сіл сільської ради
 
2017рік
 
Ксаверівська сільська рада
Кошти загального фонду сільського бюджету
 
ТКВК
6060
КЕКВ
2240
 
 
 
5000
              
                     Сільський голова:                             О.М.Грузевич
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Україна
КСАВЕРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
ВІННИЦЬКОГО РАЙОНУ   ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
 
РІШЕННЯ
 
  23 грудня    2016 року                                               12-а сесія 7 скликання
                                                  С.Ксаверівка
 
Про передачу субвенції на утримання
Комунальної установи «Вінницький районний
Трудовий архів»
 
  У відповідності до ст..26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст..ст. 77,78 п.2 підпункт 3) ст..101 ,  п.7 ст.75  Бюджетного кодексу України, враховуючи звернення завідуючого  Комунальної установи «Вінницький районний Трудовий архів»,  заслухавши інформацію сільського голови  Грузевича  О.М.. , сільська рада
 
 
 
 
                                                   ВИРІШИЛА:
 
 
1.       Передати субвенцію на утримання  Комунальної установи «Вінницький районний Трудовий  архів»  Вінницької районної ради  КТКВК  250323 ( субвенція на утримання об»єктів спільного користування)  в сумі 1000,00 грн. ( одна тисяча гривень) до бюджету Вінницького району.
 
 
 
 
 
 
 
        
      Сільський голова:                          Грузевич О.М.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Україна
КСАВЕРІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА
ВІННИЦЬКОГО   РАЙОНУ  ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
 
РІШЕННЯ
23  грудня  2016року                                                    12-а сесія  7 скликання
 
с. Ксаверівка
 
Про  встановлення  плати
за  відвідування дітьми
ДНЗ «Росинка» на 2017рік
 
 
 
      У  відповідності  до ст. 26, ст. 68  Закону України « Про  місцеве  самоврядування  в Україні», Наказу  міністерства  освіти  та науки України « Про  порядок  встановлення  плати  для  батьків  за  перебування  дітей у державних  і  комунальних  дошкільних  та  інтернатних  дошкільних  закладах»  від 21.11.2001 року за №667 (із змінами),   сільська  рада
 
 
ВИРІШИЛА:
 
 
 
1.     Встановити  плату  за  відвідування  дітьми ДНЗ «Росинка» в 2017році в  розмірі  30,00 грн. (тридцятьгрн. 00 коп.)  на  одну  дитину  в день,  з  яких:     18,00 грн. –  за    рахунок  місцевого  бюджету сільської  ради і  12,00 грн. – за  рахунок  батьківської  плати.
 
 
2.     Контроль  за  виконанням  даного  рішення  покласти  на  завідуючу ДНЗ   «Росинка»  Довжок Л.М.
 
 
              Сільський  голова :                                        О.М. Грузевич
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Україна
КСАВЕРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
ВІННИЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
 
РІШЕННЯ
 
23 грудня 2016 року                                               12 сесія 7 скликання
                                          С.Ксаверівка
 
 
 
 Про введення в дію Типової
 класифікації видатків та кредитування
 для бюджетів місцевого самоврядування, які не
застосовують програмно цільового методу та кодів
функціональної класифікації видатків
 
  У зв»язку з запровадженням на рівні місцевих  бюджетів програмно-цільового методу та при цьому зміною спеціальних параметрів підпорядкування рахунків в АС Є-Казна на рівні України, з метою забезпечення проведення видатків місцевих бюджетів та одночасно відокремленого руху коштів субвенцій,заслухавши інформацію головного бухгалтера сільської ради Душенко Т.В., сільська рада
 
                                        ВИРІШИЛА:
 
1. Керуватися  кодуванням рахунків за схемою, наданою управлінням Державної казначейської служби  в Україні,  при  додатково відкритих особового та реєстраційного рахунків  35 групи за тими кодами програмної класифікації,за якими здійснюються видатки, як за рахунок коштів місцевих бюджетів так і за рахунок субвенцій.
 
 
2. Бухгалтеру сільської ради в своїй роботі керуватися  Типовою класифікацією  рахунків.
 
 
 
 
 
Сільський голова:                                 О.М. Грузевич
 
 
 
 
 
 
 
                                                         Україна
 
КСАВЕРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
ВІННИЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
 
РІШЕННЯ
 
23грудня 2016 року                                                  12-а сесія 7скликання
С.Ксаверівка
 
 
  Про план роботи Ксаверівської
 сільської ради  на 2017рік
 
 
  Відповідно до п.7 ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи висновки постійних комісій сільської ради, сільська рада
 
 
                                                  ВИРІШИЛА:
 
1.     Затвердити план роботи  Ксаверівської сільської ради  на 2017рік. (додається).
 
2.     Секретарю сільської ради Міхайловій В.В., головам постійних комісій сільської ради, виконавчому комітету забезпечити виконання заходів, передбачених Планом  сільської ради на 2017рік..
 
3.     Контроль за виконанням даного рішення покласти на секретаря сільської ради Міхайлову В.В. та голів постійних комісій сільської ради.
 
 
 
 
Сільський голова:                               О.М.Грузевич
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                  
 
                                                                  Україна
КСАВЕРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
ВІННИЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
 
РІШЕННЯ
 
23 грудня 2016 року                                               12 сесія 7 скликання
                                          С.Ксаверівка
 
    Про надання дозволу  на виготовлення
проекту землеустрою щодо відведення земельних
ділянок громадянам  у власність для ведення особистого
селянського господарства із земель комунальної
власності  на території Ксаверівської сільської ради
Вінницького району Вінницької області
 
   Керуючись  п.34 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст..12,118,121,125,126 Земельного кодексу України, ознайомившись з висновками земельної комісії Ксаверівської сільської ради від  22.12.2016 року, сільська рада
 
                                   ВИРІШИЛА:
 
1.Затвердити додаток №1 до висновку Земельної комісії Ксаверівської сільської ради та надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок громадянам у власність для ведення особистого селянського господарства із земель комунальної власності на території Ксаверівської сільської ради  Вінницького району Вінницької області (додаток №1 додається).
 
2.Виготовлений проект землеустрою, погодити  в установленому  законодавством порядку та подати на розгляд сесії Ксаверівської сільської ради для затвердження.
 
3.Зобов»язати громадян виконувати обов»язки землекористувачів відповідно до вимог ст...96, ст...100 Земельного  кодексу України.
 
 
 
 
                 Сільський голова:                                  О.М. Грузевич
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                             «Затверджено»
рішенням 12 сесії 7 скликання
Ксаверівської сільської ради
від 23.12.2016 року
 
 
ДОДАТОК №1
до висновку Земельної комісії
Ксаверівської сільської ради
від 22.12.2016 року
 
 
 
СПИСОК
громадян, яким передано у власність земельні ділянки
для ведення особистого селянського господарства
із земель комунальної власності на території
Ксаверівської сільської ради Вінницького району Вінницької області
 
п/п
Прізвище, ім.»я по батькові
ділянки
Площа
  (га)
1.
Дем’янюк Володимир  Дмитрович
1
0,10
2.
Янюк Сергій Вікторович
2
0,10
3.
Семенов Олександр Михайлович
3
0,10
4.
Саєнчук Юрій Володимирович
4
0,10
5.
Костюк Віталій Анатолійович
5
0,10
6.
Саєнчук Віктор Володимирович
6
0,10
7.
Чумак Сергій Степанович
7
0,10
8.
Гриценко Віталій Георгійович
8
0,10
9.
Шевчук Олександр Станіславович
9
0,10
10.
Марущак Олег Анатолійович
10
0,10
11.
Сторожук Петро Олексійович
11
0,10
12.
Суховецький Василь Олександрович
12
0,10
13.
Герець Євдокія Василівна
13
0,10
14.
Суховецький Анатолій Олександрович
14
0,10
15.
Петлінська Тетяна Петрівна
15
0,10
16.
Лисий Максим Володимирович
16
0,10
17.
Василюк Андрій Васильович
17
0,10
18.
Мельник Роман Михайлович
18
0,10
19.
Грузевич Юрій Васильович
19
0,10
20.
Герець Наталія Григорівна
20
0,10
 
 
 
 
   Сільський голова:                                       О.М. Грузевич
 
 
 
 
 
                                                                    Україна
КСАВЕРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
ВІННИЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
 
РІШЕННЯ
 
23 грудня 2016 року                                               12 сесія 7 скликання
                                          С.Ксаверівка
 
    Про надання дозволу  на виготовлення
проекту землеустрою щодо відведення земельних
ділянок громадянам  у власність для ведення особистого
селянського господарства із земель  запасу
Ксаверівської сільської ради в  межах с.Лисогора 
Вінницького району Вінницької області
 
   Керуючись  п.34 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.12,118,121,125,126 Земельного кодексу України, ознайомившись з висновками земельної комісії Ксаверівської сільської ради від  22.12.2016 року, сільська рада
 
                                   ВИРІШИЛА:
 
1.Затвердити додаток №2 до висновку Земельної комісії Ксаверівської сільської ради та надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок громадянам у власність для ведення особистого селянського господарства із земель запасу Ксаверівської сільської ради в межах с.Лисогора  Вінницького району Вінницької області (додаток №2 додається).
 
2.Виготовлений  проект землеустрою, погодити  в установленому  законодавством порядку та подати на розгляд сесії Ксаверівської сільської ради для затвердження.
 
3.Зобов»язати громадян виконувати обов»язки землекористувачів відповідно до вимог  ст.96,  ст.100 Земельного  кодексу України.
 
 
 
 
             Сільський голова:                                  О.М. Грузевич
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                «Затверджено»
рішенням 12 сесії 7 скликання
Ксаверівської сільської ради
від 23.12.2016 року
 
 
ДОДАТОК №2
до висновку Земельної комісії
Ксаверівської сільської ради
від 22.12.2016 року
 
 
 
СПИСОК
громадян, яким передано у власність земельні ділянки
для ведення особистого селянського господарства
із земель запасу Ксаверівської сільської ради
в межах с.Лисогора Вінницького району Вінницької області
 
№п/п
Прізвище, ім.»я по батькові
Номер ділянки
Площа
(га)
1.
Дзись Євген Романович
1
0,08
2.
Кисленко Людмила Миколаївна
2
0,08
3.
Врублевський Юрій Володимирович
3
0,08
3.
Ченчик Олександр Леонідович
4
0,08
5.
Цюнько Юрій Анатолійович
5
0,08
6.
Грузевич Сергій Олегович
6
0,08
7.
Кузів Павло Петрович
7
0,08
8.
Дзюма Ярослав Йосипович
8
0,08
9.
Луценко Сергій Федорович
9
0,08
10.
Ващук Василь Андрійович
10
0,08
11.
Томашевський Віталій Володимирович
11
0,08
12.
Ващук Степан Іванович
12
0,08
13.
Вознюк Ігор Олександрович
13
0,08
14.
Решетник  Станіслав  Дмитрович
14
0,08
15.
Григоришен Віталій Андрійович
15
0,08
16.
Шевчук Інна Дмитрівна
16
0,08
17.
Зінченко Вячеслав Борисович
17
0,08
 
 
 
 
   Сільський голова:                                       О.М. Грузевич
 
 
 
 
 
 
                                                                  Україна
КСАВЕРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
ВІННИЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
 
РІШЕННЯ
 
23 грудня 2016 року                                               12 сесія 7 скликання
                                          С.Ксаверівка
 
    Про надання дозволу  на виготовлення
проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки  гр. Горак Р.І.  у власність для ведення особистого
селянського господарства із земель  запасу
Ксаверівської сільської ради в  межах с.Лисогора 
Вінницького району Вінницької області
 
   Керуючись  п.34 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.12,118,121,125,126 Земельного кодексу України, ознайомившись з висновком земельної комісії Ксаверівської сільської ради від  22.12.2016 року, сільська рада
 
                                   ВИРІШИЛА:
 
1. Надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки   площею 0,50 га  у власність гр. Горак Ростиславу Івановичу для ведення особистого селянського господарства із земель запасу Ксаверівської сільської ради в межах с.Лисогора  Вінницького району Вінницької області.
 
2. Гр. Горак В.І.  виготовити проект землеустрою, погодити його в установленому  законодавством порядку та подати на розгляд сесії Ксаверівської сільської ради для затвердження.
 
3.Зобов»язати громадянина Горак Р.І.  виконувати обов»язки землекористувача відповідно до вимог ст.96, ст.100 Земельного  кодексу України.
 
 
 
 
 
        Сільський голова:                                  О.М. Грузевич
 
 
 
 
 
                                                                    Україна
КСАВЕРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
ВІННИЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
 
РІШЕННЯ
 
23 грудня 2016 року                                               12 сесія 7 скликання
                                          С.Ксаверівка
 
    Про надання дозволу  на виготовлення
проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки  гр.Врублевському В.В.  у власність для
ведення особистого селянського господарства із
земель  запасу Ксаверівської сільської ради   в 
межах с.Лисогора   Вінницького району Вінницької області
 
   Керуючись  п.34 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.12,118,121,125,126 Земельного кодексу України, ознайомившись з висновком земельної комісії Ксаверівської сільської ради від  22.12.2016 року, сільська рада
 
                                   ВИРІШИЛА:
 
1. Надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 2,0 га  у власність гр. Врублевському Володимиру Валентиновичу  для ведення особистого селянського господарства із земель запасу Ксаверівської сільської ради в межах с.Лисогора  Вінницького району Вінницької області.
   
 2. Гр. Врублевському В.В.  виготовити проект землеустрою, погодити його в установленому  законодавством порядку та подати на розгляд сесії Ксаверівської сільської ради для затвердження.
 
3..Зобов»язати громадянина Врублевського В.В. виконувати обов»язки землекористувача відповідно до вимог ст.96, ст.100 Земельного  кодексу України.
 
 
 
 
 
 
              Сільський голова:                                  О.М. Грузевич
 
 
 
 
 
 
 
Україна
КСАВЕРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
ВІННИЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
 
РІШЕННЯ
 
23 грудня 2016 року                                               12 сесія 7 скликання
                                          С.Ксаверівка
 
    Про надання дозволу
на виготовлення  проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки
 в оренду  для сінокосіння  та випасу худоби
Пономарьовій А.Г. в межах с.Ксаверівка
Вінницького району Вінницької області
 
   У відповідності до   ст..26 ч.1 п.34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст..288 п.1., п.5 Податкового кодексу України зі змінами,  ст..93 Земельного кодексу України, ознайомившись з висновком Земельної комісії  Ксаверівської сільської ради від 22.12.2016 року, сільська рада
 
 
 
ВИРІШИЛА:
 
1.  Надати дозвіл Пономарьовій Анжелі Геннадіївні на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по передачі в  довгострокову оренду  терміном на 49 років  для сінокосіння та випасу худоби орієнтовною площею 0,50 га , яка розташована в межах населеного пункту с.Ксаверівка Вінницького району Вінницької області по вул. Хмельницьке шосе, б/н.
 
 
 
2.Гр. Пономарьовій А.Г.. замовити відповідній  землевпорядній організації розробку документації, вказаної в п.1...
 
3.Гр. Пономарьовій А.Г. виконувати обов»язки землекористувача відповідно до вимог ст..40 Земельного кодексу України.
 
 
 
 
 
  Сільський голова:                                  О.М. Грузевич
 
 
 
 
                                                                   Україна
КСАВЕРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
ВІННИЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
 
РІШЕННЯ
 
23 грудня 2016 року                                               12 сесія 7 скликання
                                          С.Ксаверівка
 
    Про відмову у наданні  земельних ділянок
громадянам  у власність для ведення особистого
селянського господарства, садівництва та будівництва
житлового будинку і господарських будівель та споруд
 із земель комунальної  власності та земель  запасу  Ксаверівської сільської  ради  Вінницького району Вінницької області
 
 
   Керуючись п.34 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ознайомившись з висновками Земельної комісії Ксаверівської сільської ради від 22.12.2016 року, сільська рада
 
                                            ВИРІШИЛА:
 
1.     Відмовити у наданні земельних ділянок громадянам для ведення особистого селянського господарства, садівництва та будівництва житлового будинку, господарських будівель і споруд згідно додатку №3 до висновку земельної комісії Ксаверівської сільської ради у зв»язку з відсутністю необхідної кількості земельних ділянок. Відмова у наданні земельної ділянки не перешкоджає повторному зверненню з аналогічною заявою (додаток №3 додається).
 
2.     Надати заявникам письмові відповіді щодо прийнятого відносно них рішення.
 
 
 
 
 
 
 
                       Сільський голова:                                 О.М. Грузевич
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
«Затверджено»
рішенням 12 сесії 7 скликання
Ксаверівської сільської ради
від 23.12.2016 року
 
ДОДАТОК №3
до висновку земельної комісії
Ксаверівської сільської ради
від 22.12.2016 року
 
СПИСОК
Громадян, яким відмовлено  у наданні земельних ділянок для
ведення особистого селянського господарства, садівництва, будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд
у зв»язку з відсутністю необхідної кількості земельних ділянок
 
№п/п
Прізвище ім..»я по батькові
Примітка
1.
Верещак Назар Вікторович
М.Погребище вул.Жданова,66 корп.11 кв.9
2.
Щерба  Валерій Юрійович
М.Вінниця пров.І.Миколайчука,6 кв.105
3.
Бондарець Роман Миколайович
М.Вінниця вул. Острозького 18 кв.15
4.
Рудик Олег Миколайович
М.Вінниця вул.Садовського,103
5.
Суховецька Валентина  Сергіївна
С.Лисогора вул. Матросова,16
6.
Лапа Володимир Петрович
М.Чернігів вул. Слободцька,61
 
 
 
 
 
 
 
 
  Сільський голова:                                    О.М. Грузевич
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Середній курс валют
Валюта
Купівля
Продаж