Поіменне голосування

 
 
                                           УКРАЇНА
 
КСАВЕРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
ВІННИЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
 
ПРОТОКОЛ
 
 08  липня   2016 року                                                     7  сесія  7 скликання
 
с.Ксаверівка
 
Всього депутатів – 12 чоловік
Присутніх на сесії – 9 чоловік
Голова сесії – Грузевич О.М. – сільський голова
Секретар сесії – Міхайлова В.В. –  депутат виборчого округу №1
Присутні запрошені – 3   чоловіки
 
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1.Про затвердження протоколу лічильної комісії по підрахунку голосів  по результатах опитування жителів сіл Ксаверівка та Лисогора щодо добровільного об»єднання територіальних громад.
               Інформує: Грузевич О.М. – сільський голова
2.Про надання  згоди на добровільне об»єднання територіальних громад та делегування представників до спільної  робочої групи.
                    Інформує: Грузевич О.М.
3.Про затвердження Програми розвитку автомобільних доріг на території Ксаверівської сільської ради  на 2016-2018 роки
                    Інформує: Грузевич О.М.
4.Про запровадження використання електронної системи закупівель в Ксаверівській сільській раді.
                     Інформує: Грузевич О.М.
5. Про затвердження технічної документації  із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), яка належить Марченко Вадиму Михайловичу
                      Інформує: Міхайлова В.В. – секретар сільської ради
6. Про затвердження  технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки для будівництва та
обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд в натурі (на місцевості), яка належить Юнаш Олександру Івановичу.
                      Інформує: Міхайлова В.В.
7. Про надання земельної ділянки під забудову Суховецькому Василю Олександровичу.
                   Інформує: Міхайлова В.В.
8. Про внесення змін до рішення 4-ї сесії 7 скликання від 25.12.2015 р. «Про сільський бюджет на 2016 рік».
                     Інформує: Душенко Т.В. – бухгалтер сільської ради
9. Про надання згоди на укладення договору земельного сервітуту між ТОВ «Ланет Телеком» та Ксаверівською сільською радою.
                          Інформує: Грузевич О.М.
10. Про затвердження розпорядження №26 від 04.07.2016 року  Ксаверівського сільського голови, яке було видано  в міжсесійний  період.
                    Інформує: Грузевич О.М.
11. Про надання чергової відпустки  в серпні  місяці 2016 року Ксаверівському сільському голові Грузевичу О.М. та виплату матеріальної допомоги на оздоровлення.
                          Інформує: Міхайлова В.В.
12. Про виділення земельної ділянки для садівництва Саєнчук Інні Вікторівні.
                         Інформує: Грузевич О.М.
 
 
 
Список депутатів та запрошених,які були присутні на
7 сесії 7 скликання
08 липня 2016 року
 
 
Депутати:
1.     Демченюк Михайло Олексійович
2.     Міхайлова Валентина Віталіївна
3.     Костюк Анатолій Григорійович
4.     Довжок Людмила Михайлівна
5.     Атаманюк Тетяна Василівна
6.     Химич Ігор Анатолійович
7.     Устій Оксана Леонідівна
8.     Вітюк Тетяна Дмитрівна
9.     Янюк Сергій Вікторович
 
 
Запрошені
 
1.     Сторожук Тетяна Володимирівна – землевпорядник сільської ради
2.     Душенко Тетяна Віталіївна – бухгалтер сільської ради
3.     Голембієвський Віталій Станіславович – завідуючий сільським клубом
 
 
 
 
 
 
Секретар сесії:                               В.В. Міхайлова
 
 
 
 Україна
КСАВЕРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
ВІННИЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
 
РІШЕННЯ
 
08 липня 2016 року                                                   7 сесія 7 скликання
                                            С.Ксаверівка
 
 Про затвердження протоколу
лічильної комісії  по  підрахунку
голосів по результатах опитування
жителів сіл Ксаверівка та Лисогора щодо
добровільного об»єднання територіальних громад
 
  Відповідно до ч. 1,2 статті 5 Закону України «Про добровільне об»єднання територіальних громад», статей 42,59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ознайомившись з Протоколом лічильної  комісії по підрахунку голосів по результатах опитування жителів сіл Ксаверівка та Лисогора щодо добровільного об»єднання територіальних  громад, сільська рада
 
                                                 ВИРІШИЛА:
 
 
 
1.  Затвердити Протокол №1  лічильної комісії  від 07.07.2016 року  по підрахунку   голосів  по результатах опитування жителів сіл Ксаверівка та Лисогора щодо добровільного об»єднання територіальних громад.
 
 
 
 
 
 
Сільський голова:                                 О.М. Грузевич
 
 
 
 
 
У К Р А Ї Н А
 
КСАВЕРІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА
ВІННИЦЬКОГО  РАЙОНУ    ВІННИЦЬКОЇ   ОБЛАСТІ
 
РІШЕННЯ
 
           08 липня 2016  року                                                  7 сесія 7 скликання
с.Ксаверівка
 
Про запровадження використання
електронної системи закупівель
в Ксаверівській сільській раді
 
Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про публічні закупівлі», враховуючи розпорядження Кабінету Міністрів України від 20.05.2015 року № 501-р «Про реалізацію пілотного проекту щодо впровадження процедури електронних закупівель товарів», з метою забезпечення прозорості та відкритості закупівель, формування конкурентного середовища та запобігання проявам корупції, сільська рада
 
ВИРІШИЛА:
 
1.           Запровадити використання електронної системи закупівель «ProZorro» в Ксаверівській сільській раді  з 1 серпня 2016 року.
2.           Затвердити Положення про здійснення закупівель товарів і послуг у системі електронних державних закупівель ProZorro (http://prozorro.org/),  що додається.
3.           Контроль за виконанням цього рішення покласти на сільського голову .
 
 
 
Сільський голова                                      О.М. Грузевич
 
 
Додаток
до рішення  7 сесії  7 скликання
Ксаверівської сільської ради
від   08.07.2016р.
 
 
ПОЛОЖЕННЯ
про порядок придбання товарів, робіт і послуг Ксаверівською сільською радою щодо впровадження електронних закупівель «ProZorro»
 
1.Загальні положення
1.1. Це Положення встановлює загальний порядок організації придбання товарів, робіт і послуг в рамках Пілотного проекту щодо впровадження системи електронних закупівель (далі – Пілотний проект), розроблене враховуючи Регламент роботи системи пілотного проекту електронних державних закупівель, затверджений наказом громадської організації «Трансперенсі Інтернешнл Україна» від 28.10.2015 р. № 5-пр.
Після завершення реалізації  Пілотного проекту та введення в промислову експлуатацію системи електронних закупівель, розпочаті відповідно до цього Положення процедури закупівель закінчуються відповідно до цього Положення в частині, що не суперечить вимогам законодавства України.
1.2. У цьому Положенні наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:
електронний майданчик – апаратно-програмний комплекс (програмне забезпечення), що функціонує в мережі Інтернет, який забезпечує замовникам безоплатну реєстрацію та користування сервісами системи електронних закупівель з автоматичним обміном інформацією щодо процесу закупівлі товарів, робіт, послуг на електронних майданчиках;
електронний реверсивний аукціон – процес пониження ціни пропозицій учасників, починаючи з найвищої до найнижчої, що проводиться в три раунди. Під час електронного реверсивного аукціону кожному учаснику забезпечується доступ до інформації стосовно цін, запропонованих учасниками, та їх місцезнаходження;
користувач системи – будь-яка фізична або юридична особа, яка зареєструвалась в системі електронних закупівель;
система електронних закупівель (далі – система) – програмний комплекс, розроблений для проведення Пілотного проекту та призначений для автоматизації відбору постачальників товарів, робіт, послуг, визначених замовником шляхом проведення електронного реверсивного аукціону. Система складається з бази даних, модулю електронного реверсивного аукціону та електронних майданчиків, через які здійснюється доступ до системи. Система повинна бути загальнодоступною і гарантувати недискримінацію та рівний доступ до інформації всім користувачам.
закупівлі – процес здійснення закупівель товарів та послуг на електронних майданчиках (торги).
учасник юридичні та фізичні особи,  що є користувачем системи, який подав в електронному вигляді пропозицію для участі у закупівлях, оголошених замовником.
 
2. Сфера застосування Положення
2.1. Це Положення застосовується до всіх закупівель товарів, робіт і послуг Ксаверівської сільської ради, комунальним підприємством сільської ради за умови, що вартість предмета закупівлі становить від 50 тис. грн.. та не перевищує меж, встановлених статтею 2 Закону України «Про публічні закупівлі».
2.2. Дія цього Положення не поширюється на випадки, якщо предметом закупівлі є:
- з розрахунково-касового обслуговування при здійсненні банківських операцій;
- товари, роботи і послуги, перелік яких наведено у частині третій статті 2 Закону України «Про публічні закупівлі»;
- товари, роботи і послуги, стосовно яких відсутня конкуренція на відповідному ринку, внаслідок чого закупівля може бути проведена лише у одного постачальника, за відсутності при цьому альтернативи;
- нагальна потреба у здійсненні закупівлі у зв’язку з виникненням обставин, які унеможливлюють дотримання замовниками строків для проведення електронних закупівель, а саме пов’язаних з негайною ліквідацією наслідків аварійних ситуацій та інших форс-мажорних обставин.
 
3. Реєстрація в системі електронних закупівель
3.1. Замовник реєструється в системі у відповідності до регламенту роботи електронного майданчика, обраного ним.
3.2. Замовник має право зареєструватись на декількох електронних майданчиках.
 
4. Порядок здійснення закупівель
4.1.Замовник з метою придбання визначених товарів, робіт, послуг оприлюднює в системі оголошення про проведення закупівель.
4.2. В оголошенні про проведення закупівель замовник зазначає:
- найменування замовника, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження;
- розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувану вартість товару, роботи чи послуги;
- найменування предмета закупівлі та код відповідно до класифікатора;
- кількість товарів, обсяг робіт, послуг;
- місце поставки товарів, виконання робіт, надання послуг;
- строк поставки товарів, виконання робіт, надання послуг;
- умови оплати товарів, виконання робіт, надання послуг;
- технічні, якісні вимоги до предмета закупівлі та спосіб їх підтвердження;
- вимоги до кваліфікації учасників та спосіб їх підтвердження;
- дату та час закінчення подання запитів на уточнення та/або запитань щодо закупівель;
- дату та час початку подання пропозицій;
- дату та час закінчення подання пропозицій;
- дата, час проведення електронного реверсивного  та його умови(крок аукціону може становити  0,5 - 3% очікуваної вартості товару, виконання робіт, надання послуг);
- іншу необхідну інформацію.        
Технічні  та якісні вимоги до предмета закупівлі та/або кваліфікаційні вимоги до учасників процедури закупівлі зі способами їх підтвердження можуть також зазначатися замовником в окремому документі, який одночасно публікується з оголошенням про проведення закупівель (документація закупівель). Вказані вимоги не повинні носити дискримінаційний характер та сприяти зниженню конкуренції. Технічна специфікація не повинна містити посилання на конкретні торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника. У разі якщо таке посилання є необхідним, воно повинно бути обґрунтованим, а специфікація повинна містити вираз «або еквівалент».
4.3. Одночасно з розміщенням оголошення про проведення закупівель замовник повинен оприлюднити в системі документацію закупівель (за наявності), проект договору про придбання товару, виконання робіт, надання послуг або істотні умови договору.
4.4. Замовник визначає строк початку подання пропозицій, що повинен становити не менше 3 робочих днів і не більше 7 робочих днів з моменту оприлюднення оголошення про проведення закупівель.
У разі, якщо до дня початку подання пропозицій замовник отримує запитання, уточнення від учасників системи щодо закупівель,замовник повинен надати через систему відповідь протягом 2 робочих днів з моменту їх розміщення в системі, але не пізніше дня початку подання пропозицій.
У разі необхідності, але до дня початку подання пропозицій учасниками, замовник може внести відповідні зміни до технічних  та/або якісних вимог до товару, вимог виконання робіт, надання послуг та/або вимог до кваліфікації учасників та оприлюднити їх у системі.
У разі нагальної потреби у закупівлі товарів, робіт, послуг строк початку подання пропозицій може бути скорочено до 1 робочого дня і не більше 3 робочих днів з моменту оприлюднення оголошення про проведення закупівель. Причиною проведення скорочених закупівель не може бути бездіяльність замовника щодо проведення закупівель. Обґрунтування нагальної потреби зазначаються в оголошенні про проведення закупівель та не повинні свідчити про наміри замовника послабити конкуренцію між учасниками. За цих умов період, коли замовник може надати відповідь на запитання, уточнення користувачів системи, може визначатися годинами в межах тривалості робочого дня з 08 годин 00 хвилин до 17 годин 15 хвилин.
4.5. Замовник визначає строк закінчення подання пропозицій, що повинен становити не менше ніж 2 робочих дні та не більше ніж 5 робочих днів з моменту початку подання пропозицій, а в разі скорочених закупівель - не менше ніж 1 робочий день та не більше ніж 2 робочих дні з моменту початку подання пропозицій.
4.6. Аукціон відбувається на наступний робочий день після строку закінчення подання пропозицій, визначеного замовником, дата та час проведення аукціону визначаються системою автоматично в межах тривалості робочого дня з 08 годин 00 хвилин до 17 годин 15 хвилин.
Ранжування всіх поданих пропозицій здійснюється системою автоматично за ціною, формуючи рейтинги позицій учасників. Ця інформація автоматично оприлюднюється системою одразу після завершення аукціону.
4.7. Замовник в строк, що становить не більше ніж 5 робочих дні з дня закінчення аукціону, аналізує визначену системою пропозицію з найнижчою ціною на предмет відповідності учасника, що її подав, вимогам до кваліфікації учасників, технічним вимогам до предмету закупівель, зазначеним в оголошенні та/або документації закупівель.
У разі відповідності пропозиції учасника вимогам замовника, які зазначені в оголошенні про проведення закупівель та/або документації закупівель, такий учасник визнається переможцем закупівель.
Пропозиції інших учасників у такому випадку не розглядаються.
У разі, якщо пропозиція учасника не відповідає технічним та/або якісним  вимогам до предмету закупівель, зазначеним в оголошенні та/або документації закупівель, замовник відхиляє пропозицію. Підстави відхилення оприлюднюються в системі протягом 1 робочого дня з дня прийняття такого рішення.
У разі відхилення пропозиції учасника, який запропонував найнижчу ціну, в такому ж порядку розглядається наступна пропозиція з найнижчою ціною, визначена системою.
Якщо після відхилення не залишиться жодних пропозицій, закупівля визнається такою, що не відбулась.
Документи, які підтверджують відповідність вимогам до кваліфікації учасників та/або відповідність предмета закупівлі технічним вимогам, надаються замовнику переможцем у разі, якщо така вимога була визначена в оголошенні про проведення закупівель.
4.8. Інформація про визначення переможця обов’язково оприлюднюється замовником в системі в день прийняття ним рішення про визначення переможця.
4.9. Договір про придбання товару, робіт, послуг укладається між замовником і переможцем не раніше ніж через 3 робочих дні та не пізніше 20 робочих днів з моменту оприлюднення інформації про визначення переможця з врахуванням положень глави 5 цього Положення.
4.10. Після укладення договору про придбання товарів, робіт, послуг замовник зобов’язаний його оприлюднити в системі протягом 3 робочих днів з моменту його укладення.
4.11. У випадку неукладення договору з вини переможця протягом строку, визначеного в пункті 4.9 глави 4 цього Положення, замовник проводить розгляд пропозиції наступного учасника, якого визначила система з тих, що залишилися, та діє у порядку, передбаченому пунктами 4.7-4.10 глави 4 цього Положення.
 
5. Порядок оскарження результатів закупівель
5.1. Оскарження в процесі проведення закупівель відповідно до п. 4. Положення відбувається у формі роз'яснення щодо результатів закупівель (скарга). Така скарга подається користувачем системи або учасником в електронній формі через сервіс системи та повинна містити таку інформацію:
- найменування замовника, рішення, дії або бездіяльність якого оскаржуються;
- номер оголошення про проведення закупівель, які оскаржуються;
- підстави подання скарги;
- вимоги до замовника та їх обґрунтування (обставини, в яких скаржник вбачає порушення закупівлі з посиланням на регламент (положення) або діюче законодавство);
- ідентифікаційні дані ( найменування, код ЄДРПОУ для юридичних осіб-резидентів, ПІБ, місце реєстрації (проживання) фізичних осіб,
 
 
 
найменування, реєстраційний номер, країна резидентства - для юридичних осіб-нерезидентів) особи, що подала скаргу.
5.2. У разі отримання замовником роз'яснення (скарги) з вимогою щодо усунення порушення під час проведення закупівель, замовник має право на добровільній основі вжити належних заходів, для врегулювання питань, зазначених у скарзі, інформацію про що оприлюднити, в тому числі прийняти рішення про призупинення закупівель у такій самій формі, як була подана скарга.
5.3. Роз'яснення (скарги) подаються учасником замовнику не пізніше 5 днів з моменту оприлюднення інформації про визначення переможця, але до дня укладення договору про придбання товару, з дотриманням вимог п. 5.1 цього Примірного положення. Роз'яснення (скарги) на технічні вимоги до товару та вимоги до кваліфікації учасників можуть подаватися до початку строку, встановленого для подання пропозицій.
5.4. Замовник повинен у строк, що не перевищує двох робочих днів з дня реєстрації скарги в системі, оприлюднити в системі інформацію про час і місце розгляду скарги.
Для розгляду скарги замовник залучає за згодою з правом дорадчого голосу представників Мінекономрозвитку, ГО “Трансперенсі Інтернешнл Україна”, ГО “Прозорі закупівлі” та суб’єкта господарювання, що володіє електронним майданчиком. 
Замовник має право залучати для отримання консультацій та експертних висновків представників державних органів (за погодженням з керівниками державних органів), експертів та спеціалістів, які не є пов’язаними особами та володіють спеціальними знаннями, необхідними для професійного та неупередженого розгляду скарги.
Розгляд скарги є відкритим, усі бажаючі можуть бути присутніми на розгляді. 
5.5. Замовник зобов’язаний прийняти обґрунтоване рішення за результатами розгляду скарги не пізніше ніж протягом 5 днів з моменту реєстрації скарги в системі та прийняти рішення про встановлення або відсутність порушень процедури закупівлі, про заходи, що повинні вживатися для їх усунення та, у випадку встановлення порушення при визначенні переможця, переглядає таке рішення.
5.6. Рішення, прийняте за результатами розгляду скарги, оприлюднюється в системі не пізніше наступного дня після його прийняття.
5.7. Процес розгляду скарги не зупиняє процес проведення закупівель за виключенням обставин, передбачених п.5.2. Положення.
5.8. Замовник та переможець не мають право укладати договір в період призупинення закупівлі.
 
 
Сільський  голова                           О.М.Грузевич
 
 
 
 
 
 
                                                          Україна
КСАВЕРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
ВІННИЦЬКОГО  РАЙОНУ  ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
 
РІШЕННЯ
 
08 липня 2016 року                                                      7 сесія 7 скликання
 
С.Ксаверівка
 
Про затвердження Програми розвитку
автомобільних доріг на території
Ксаверівської сільської ради
на 2016-2018 роки
 
  У зв»язку з потребою в ремонті  доріг, керуючись п.22 ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  ознайомившись з представленою Програмою розвитку автомобільних доріг на території Ксаверівської сільської ради на 2016-2018 роки, сільська рада
 
 
                                                ВИРІШИЛА:
 
1.     Затвердити Програму розвитку автомобільних доріг на території Ксаверівської сільської ради на 2016-2018 роки.
 
 
2.     Контроль за виконанням даної Програми покласти на постійну комісію з питань соціально-економічного розвитку, формування бюджету та фінансів.
 
   
 
 
 
Сільський голова:                          О.М. Грузевич
 
 
 
 
 
 
 
                              
 
                        «ЗАТВЕРДЖЕНО»
                           Рішенням 7 сесії 7 скликання
                          Ксаверівської сільської ради
                         від 08.07.2016 року
 
 
 
 
 
ПРОГРАМА
розвитку автомобільних доріг
місцевого значення
на території Ксаверівської сільської ради
Вінницького району Вінницької області
на 2016-2018 роки
 
 
1.     Загальна частина
 
   Програма розроблена на підставі  Державної цільової економічної  програми розвитку автомобільних доріг загального користування на 2013-2018 роки, затвердженої Постановою КМУ від 11.07.2013 року №696, програми розвитку автомобільних доріг загального користування місцевого значення у Вінницькій області на 2013-2018 роки, затвердженої  рішенням 14 сесії 6 скликання Вінницької обласної ради від 19  лютого 2013 року №485.
   Програмою враховано вимоги Закону України «Про автомобільні дороги», Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України», змін до Бюджетного кодексу України, пріоритетність розвитку автомобільних доріг загального користування місцевого значення, визначено основні напрямки розвитку мережі  автомобільних доріг.
                                                      
2. Мета Програми
 
  Опираючись на Закон України ст..91 Бюджетного кодексу  «Видатки місцевих бюджетів, що можуть здійснюватися  з усіх місцевих бюджетів», підпункту «в» - будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання доріг місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності  у селах Ксаверівка та Лисогора, а також капітальний та поточний ремонт вулиць  і доріг сіл Ксаверівка та Лисогора та інших доріг, які є складовими автомобільних доріг державного значення ( як спів фінансування на договірних засадах), Ксаверівська сільська рада буде забезпечена планомірним розвитком мережі автомобільних доріг загального користування, що сприятиме підвищенню безпеки руху, швидкості, комфортності та економічності перевезень пасажирів і вантажів автомобільним транспортом; поліпшення транспортно-експлуатаційного    стану автомобільних доріг, мостів, підвищення технічних показників, соціально-економічного та екологічно збалансованого розвитку територіальної громади.
 
2.     Напрями виконання Програми
 
Виконання Програми буде здійснюватися за такими напрямами:
-         поліпшення транспортно-експлуатаційного стану існуючих доріг;
-         підвищення безпеки дорожнього руху та екологічної безпеки дорожнього руху автомобільних доріг;
-         поліпшення рівня обслуговування пасажирів.
 
3.     Очікувані результати
 
 Виконання Програми дасть змогу забезпечити:
 
- реалізацію   Програми розвитку автомобільних доріг місцевого значення на території  Ксаверівської сільської ради на 2016 -2018 роки;
 
-         зменшення кількості дорожньо – транспортних пригод;
-         поліпшення  транспортно-експлуатаційного стану автомобільних доріг загального користування місцевого значення;
-         поліпшення транспортного сполучення із населеними пунктами.
 
 
 
4.     Обсяг та джерела фінансування
Фінансування заходів Програми проводиться за рахунок коштів місцевого бюджету Ксаверівської територіальної громади та інших джерел, не заборонених чинним законодавством ( Віноблавтодор, Вінрайавтодор).
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Україна
КСАВЕРІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА
ВІННИЦЬКОГО РАЙОНУ   ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
 
РІШЕННЯ
 
 
08 липня 2016 року                                             7 сесія 7 скликання
 
                                                 С.Ксаверівка
 
Про надання земельної ділянки під
забудову  Суховецькому Василю Олександровичу
 
   У відповідності  до п.34 ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», заслухавши заяву Суховецького Василя Олександровича, сільська рада
 
                                         ВИРІШИЛА:
 
 
1.     Відмовити Суховецькому Василю Олександровичу у виділенні земельної ділянки під забудову у зв»язку з відсутністю такої.
 
2.     При появі можливості виділити йому земельну ділянку для ведення особистого селянського господарства.
 
 
 
 
 
              Сільський голова:                             О.М. Грузевич
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Україна
КСАВЕРІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА
ВІННИЦЬКОГО РАЙОНУ  ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
 
РІШЕННЯ
 
08  липня  2016 року                                                      7 сесія 7 скликання
 
                                              С.Ксаверівка
 
Про надання згоди на укладення
договору земельного сервітуту
між ТОВ «Ланет Телеком» та
Ксаверівською сільською радою
 
  У відповідності до п.34 ч.1 ст.26 закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши заяву  представника ТОВ «Ланет Телеком» В.П. Федотова, сільська рада
 
 
                                            ВИРІШИЛА:
 
1. Надати   згоду на укладення договору земельного сервітуту між ТОВ «Ланет Телеком» та Ксаверівською сільською радою  у зв»язку з проведенням будівництва оптоволоконної мережі для доступу в мережу Інтернет та встановлення бетонних опор для прокладання кабелю по території с.Лисогора.
 
 
2.Доручити сільському голові Грузевичу О.М. підписати договір земельного сервітуту з ТОВ «Ланет Телеком».
 
 
 
 
 
        Сільський голова:                                      О.М. Грузевич
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Україна
КСАВЕРІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА
ВІННИЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
 
РІШЕННЯ
 
08  липня 2016 року                                                7 сесія 7 скликання
                                              С.Ксаверівка
 
Про надання згоди на добровільне
об»єднання територіальних громад
та делегування представників до
спільної робочої групи
 
  Відповідно  до ч.1 ст.6 ЗаконуУкраїни «Про добровільне об»єднання територіальних громад», розглянувши ініціативу сільського голови щодо об»єднання, результати громадських обговорень, сільська рада
 
 
                                                ВИРІШИЛА:
 
1.     Дати згоду на добровільне об»єднання територіальних громад сіл Ксаверівка та Лисогора  Ксаверівської сільської ради  в Якушинецьку об»єднану територіальну громаду з центром у селі Якушинці.
 
2.     Делегувати сільського голову Грузевича Олега Михайловича та  депутата Ксаверівської сільської ради  Дячука Володимира Володимировича  до складу робочої групи з підготовки проектів рішень, щодо добровільного об»єднання територіальних громад.
 
 
 
 
 
                   Сільський голова:                                        О.М. Грузевич
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Україна
КСАВЕРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
ВІННИЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
 
РІШЕННЯ
 
08  липня 2016 року                                                       7 сесія 7 скликання
 
                                                 С.Ксаверівка
 
Про затвердження розпорядження 
№26  від 04.07.2016 року
Ксаверівського сільського голови,
яке було видано в міжсесійний період
 
 
     У зв»язку з тим, що  розпорядження  №26 від 04.07.2016 року  Ксаверівського сільського  голови  « Про виплату премії у зв»язку із  збільшенням навантаження  в роботі (за ведення паспортного обліку на території Ксаверіської сільської ради) секретарю сільської ради Міхайловій В.В.»,  було видано в міжсесійний період ,сільська рада
 
 
                                     ВИРІШИЛА:
 
1.     Затвердити  розпорядження Ксаверівського сільського голови №26 від 04.07.2016 року «Про виплату премії у зв»язку із  збільшенням навантаження в роботі (за ведення паспортного обліку на території Ксаверівської сільської ради) секретарю сільської ради Міхайловій В.В.», яке було видано в міжсесійний період.
 
 
 
 
                   Сільський голова:                                   О.М. Грузевич
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Україна
КСАВЕРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
ВІННИЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
 
РІШЕННЯ
 
08 липня 2016 року                                              7 сесія 7 скликання
                                           С.Ксаверівка
 
 Про надання чергової відпустки в серпні місяці 2016 року
Ксаверівському сільському голові Грузевичу О.М. та
виплату йому матеріальної допомоги на оздоровлення
і на вирішення соціально-побутових питань
 
     Розглянувши заяву Ксаверівського сільського голови Грузевича О.М. про надання йому чергової відпустки та виплату матеріальної допомоги на оздоровлення та вирішення соціально побутових питань, сільська рада
 
                                                   ВИРІШИЛА:
 
1.     У відповідності до поданої заяви, надати сільському голові Грузевичу Олегу Михайловичу чергову відпустку  в серпні місяці 2016 року згідно графіка відпусток.
2.     Виплатити сільському голові Грузевичу Олегу Михайловичу матеріальну допомогу на оздоровлення в розмірі посадового окладу.
3.     Виплатити сільському голові Грузевичу Олегу Михайловичу  матеріальну допомогу на вирішення соціально-побутових питань в розмірі посадового окладу.
4.     На час відпустки Грузевича О.М.  обов»язки сільського голови покласти на секретаря сільської ради Міхайлову В.В.
 
 
 
 
                Сільський голова:                               О.М. Грузевич
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Україна
КСАВЕРІВСЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА
ВІННИЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
 
РІШЕННЯ
 
08 липня 2016 року                                              7 сесія 7 скликання
                                                С.Ксаверівка
 
Про виділення земельної ділянки
для садівництва Саєнчук  Інні Вікторівні
 
 
 
   У відповідності до п.34 ч.1 ст.26 Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши заяву Саєнчук І.В., сільська рада
 
 
 
                                                  ВИРІШИЛА:
 
1.     Вирішення даного питання перенести на розгляд чергової сесії Ксаверівської сільської ради.
 
 
 
 
 
                 Сільський голова:                                  О.М. Грузевич
 
 
 
Україна
КСАВЕРІВСЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА
ВІННИЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
 
РІШЕННЯ
08 липня   2016 року                                                 7  сесія  7 скликання
с.Ксаверівка
 
Про затвердження технічної документації
із землеустрою щодо  встановлення (відновлення) меж
земельної ділянки в натурі ( на місцевості) для
будівництва та обслуговування житлового будинку
господарських будівель і споруд на території Ксаверівської
сільської ради Вінницького району Вінницької області
вул. Лесі Українки,19 с.Лисогора,
землевласник Марченко Вадим Михайлович
 
      Відповідно до ст..ст.12,118,121 Земельного Кодексу України, п.34 ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та Закону України «Про державний земельний кадастр», розглянувши технічну документацію із землеустрою та заяву  гр. Марченко Вадима Михайловича, сільська рада
 
                                                     ВИРІШИЛА:
 
 1.Затвердити технічну документацію  із землеустрою щодо  встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі ( на місцевості) для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд гр. Марченко Вадима Михайловича в селі Лисогора по вул. Лесі Українки,19 Вінницького району Вінницької області   площею  0,2471 га – кадастровий номер 0520682500:03:005:
 
2.  Видати правовстановлюючі документи  гр.Марченко Вадиму Михайловичу на земельну ділянку  площею 0,2471  га для   будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, кадастровий номер  0520682500:03:005: , яка розташована в с.Лисогора по вул. Лесі Українки,19  Вінницького району Вінницької області .
 
3. Землевпоряднику сільської ради внести зміни в земельно-облікові документи.
 
 
                      Сільський голова:                                   О.М. Грузевич
 
 
 
 
                                                            УКРАЇНА
 
                                        КСАВЕРІВСЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА
ВІННИЦЬКОГО РАЙОНУ
 ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
                                                               
 
 
 
 
08 липня   2016 року                                                 7  сесія  7 скликання
с.Ксаверівка
                                                       
РІШЕННЯ
 
Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо  встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі ( на місцевості) для будівництва та обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд на території Ксаверівської сільської ради Вінницького району Вінницької області  вул. Ярослава Мудрого,29 (Калініна) с.Лисогора,  землевласник Юнаш Олександр Іванович
Відповідно до ст..ст.12,118,121 Земельного Кодексу України, п.34 ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та Закону України «Про державний земельний кадастр», розглянувши технічну документацію із землеустрою та заяву  гр. Юнаш Олександра Івановича, сільська рада                                               ВИРІШИЛА:
 1.Затвердити технічну документацію  із землеустрою щодо  встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі ( на місцевості) для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд гр. Юнаш Олександра Івановича в селі Лисогора по вул. Ярослава Мудрого,29 (Калініна) Вінницького району Вінницької області   площею  0,1071 га – кадастровий номер 0520682500:03:003:
2.  Видати правовстановлюючі документи  гр.Юнаш Олександру  Івановичу на земельну ділянку  площею 0,1071  га для   будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, кадастровий номер  0520682500:03:003: , яка розташована в с.Лисогора по вул. Ярослава Мудрого,29 (Калініна)  Вінницького району Вінницької області .
3. Землевпоряднику сільської ради внести зміни в земельно-облікові документи.
                    Сільський голова:                                   О.М. Грузевич

 

Середній курс валют
Валюта
Купівля
Продаж