Поіменне голосування


 
 
УКРАЇНА
КСАВЕРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
ВІННИЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
 
ПРОТОКОЛ
 
 06 вересня  2016 року                                                  8  сесія  7 скликання
                                                      с.Ксаверівка
Всього депутатів – 12 чоловік
Присутніх на сесії – 10 чоловік
Голова сесії – Грузевич О.М. – сільський голова
Секретар сесії – Міхайлова В.В. –  депутат виборчого округу №1
Присутні запрошені – 4   чоловіки
 
                                        ПОРЯДОК  ДЕННИЙ:
 
1.     Про схвалення проекту рішення сільської ради «Про добровільне об»єднання територіальних громад».
            Інформує:  Грузевич О.М. – сільський голова
2.     Про внесення змін до рішення 4 сесії 7 скликання  від 25.12.2015 року «Про сільський бюджет на 2016 рік».
             Інформує: Душенко Т.В. – головний бухгалтер сільської ради
3.     Про інвентаризацію об»єктів водного фонду та гідроспоруд.
             Інформує: Грузевич О.М.
4.     Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки комунальної власності для  сінокосіння  і випасання худоби».
               Інформує: Грузевич О.М.
5.     Про виділення земельної ділянки під забудову  Мігалі А.І.
6.     Про виділення земельної ділянки під забудову  Суховецькому А.О.
7.     Про виділення земельної ділянки під забудову Суховецькій В.С.
8.     Про виділення земельної ділянки під забудову Костюку В.А.
9.     Про надання дозволу Бровко Н.М. на виготовлення технічної документації по встановленню (відновленню) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для ведення особистого селянського господарства в межах населеного пункту с.Лисогора.
10.                        Про погодження проектування волокно-оптичної  лінії зв»язку з можливим встановленням опор для надання  послуг доступу до мережі Інтернет ТОВ «Твін-Інет».
               Інформує: Міхайлова В.В.
11.                        Про внесення змін до штатного розпису  Ксаверівського ДНЗ з 01.09.2016 року.
                    Інформує: Довжок Л.М. – завідуюча ДНЗ «Росинка»
      12. Про надання дозволу на заключення договору оренди з ТОВ «Ланет-  Телеком» на частину приміщення в Ксаверівському сільському клубі для встановлення шафи з телекомунікаційним обладнанням.
                Інформує: Грузевич О.М.
 
 
 
 
СПИСОК ДЕПУТАТІВ ТА ЗАПРОШЕНИХ,
ЯКІ БУЛИ ПРИСУТНІ НА
8  сесії   7 скликання
6 вересня 2016 року
 
Депутати:
 
1.     Міхайлова Валентина Віталіївна
2.     Демченюк Михайло Олексійович
3.     Костюк Анатолій Григорійович
4.     Довжок Людмила Михайлівна
5.     Дячук Володимир Володимирович
6.     Атаманюк Тетяна Василівна
7.     Химич Ігор Анатолійович
8.     Устій Оксана Леонідівна
9.     Янюк Сергій Вікторович
10.                       Сокур Раїса Михайлівна
 
Запрошені:
 
Душенко Т.В. – бухгалтер сільської ради,
Голембієвський В.В. – завідуючий сільським клубом
Сторожук Тетяна Володимирівна - касир сільської ради
Корнієнко Дмитро Миколайович – член виконкому
 
 
 
 
Секретар сесії:                                В.В. Міхайлова
 
 
 
 
     Україна
КСАВЕРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
ВІННИЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
 
РІШЕННЯ
 
06 вересня 2016 року                                                 8 сесія 7 скликання
                                                  С.Ксаверівка
 
Про внесення змін до штатного
розпису Ксаверівського ДНЗ
 
 
   У відповідності до Наказу  №44-к від 06.06.2016 року  завідуючої  Ксаверівського ДНЗ «Росинка» Довжок Л.М.  про зміни до штатного розпису в ДНЗ «Росинка» , сільська рада
 
 
                                            ВИРІШИЛА:
 
1.     Затвердити  внесені  зміни до штатного розпису ДНЗ «Росинка»  з 01.09.2016 року у відповідності до Наказу №44 від 06.09.2016 року завідуючої ДНЗ  «Росинка».
 
 
2.     Контроль за  виконанням даного рішення покласти на комісію з питань формування бюджету та фінансів.
 
 
 
 
                Сільський голова:                                О.М. Грузевич
 
 
 
 
 
Україна
КСАВЕРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
ВІННИЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
 
 
 
РІШЕННЯ
« 06 » вересня 2016 року                                                    8 сесія 7 скликання
С.Ксаверівка
 
 
Про схвалення проекту рішення
сільської ради «Про добровільне
об’єднання територіальних громад»
 
Відповідно до частини 3 статті 7 Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад», розглянувши проект рішення сільської ради «Про добровільне об’єднання територіальних громад», підготовлений спільною робочою групою, враховуючи результати громадських обговорень,  сільська рада
 
ВИРІШИЛА:
 
1.     Схвалити проект рішення сільської ради «Про добровільне об’єднання територіальних громад», підготовлений спільною робочою групою (додається).
 
2.     Сільському голові Грузевичу О.М. подати проект рішення сільської ради «Про добровільне об’єднання територіальних громад» до Вінницької обласної державної адміністрації для надання висновку щодо відповідності цього проекту Конституції та законам України.
 
 
        Сільський голова                                                            О.М. Грузевич
 
 
 
 
Додаток
до рішення 8 сесії 7 скликання
Ксаверівської сільської ради
Від  06.09.2016 року
 
Україна
ксаверівська сільська рада
вінницького району вінницької області
 
 
 
                                               ПРОЕКТ РІШЕННЯ
 
Про добровільне
об’єднання територіальних громад
 
       Відповідно до ст.2, 4, 6, 7 Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад», керуючись ст.140 Конституції України, ст.6 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  сільська рада
 
ВИРІШИЛА:
1.Об’єднатися з територіальними громадами сіл Якушинці, Зарванці, Березина - Якушинецької сільської ради; Майдан, Слобода – Дашковецька Майданської сільської ради в Якушинецьку територіальну громаду з центром у селі Якушинці Вінницького району Вінницької області.
2.Затвердити план організаційних заходів щодо добровільного об’єднання  територіальних громад(додаток 1).
3.     Доручити Якушинецькому сільському голові Романюку В.С. звернутися до Вінницької обласної ради з клопотанням про утворення Якушинецької сільської територіальної громади.
4.     Повноваження сільської ради, сільського голови припинити з моменту набуття повноважень новообраними органами місцевого самоврядування, сільським головою територіальної громади, утвореної внаслідок добровільного об’єднання.
5.     Правонаступником активів і пасивів Ксаверівської сільської ради визначити Якушинецьку сільську раду, утворену внаслідок добровільного об’єднання.
 
          Сільський голова                                                            О.М. Грузевич
 
 
 
                                                                                                           Додаток 1
До  Проекту рішення
Ксаверівської сільської ради
 
ПЛАН
організаційних заходів щодо добровільного об’єднання територіальних громад сіл Ксаверівка, Лисогора Ксаверівської сільської ради, сіл Якушинці, Зарванці, Березина Якушинецької сільської ради, сіл Майдан, Слобода-Дашковецька Майданської сільської ради
 
1.     Забезпечувати висвітлення матеріалів з питань об’єднання територіальних громад у місцевих засобах масової інформації та на сайтах сільських рад.
 
2.     Напрацювати перелік об’єктів соціально-економічного розвитку населених пунктів, які потребують державної та місцевої підтримки в першу чергу.
 
3.     За умови відповідності проекту рішення щодо добровільного об’єднання територіальних громад Конституції та законам України розробити проекти Статуту та Стратегічного плану розвитку Якушинецької сільської об’єднаної територіальної громади.
 
4.     Розробити організаційну структуру та штатний розпис виконавчого органу Якушинецької об’єднаної територіальної громади.
 
5.     Розрахувати кошторис витрат на утримання виконавчого органу об’єднаної ради.
 
6.     Визначити населені пункти об’єднаної територіальної громади в яких обирається староста.
 
7.     Підготувати положення та посадову інструкцію про старосту.
 
8.     Розробити проект плану транспортної мережі обслуговування громадян.
 
9.     Звернутися до обласної та районної рад щодо передачі у комунальну власність об’єднаної територіальної громади майна і техніки для забезпечення надання якісних послуг населенню.
 
 
10.                       Провести інвентаризацію наявних приміщень, що знаходяться у комунальній власності територіальних громад для подальшого розміщення у них спеціальних служб.
 
11.                       Передбачити приміщення для :
- фінансового управління;
- сектора з юридичних питань;
- сектора комунальної власності та земельних відносин;
- сектора державного архітектурно-будівельного контролю;
- центру надання адміністративних послуг;
- центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді;
-сектора з питань державної реєстрації;
- сектора житлово-комунального господарства, благоустрою, охорони навколишнього природного середовища та інфраструктури;
- сектора з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення і територій;
- відділу освіти, молоді та спорту;
- відділу культури, туризму та з питань діяльності засобів масової інформації;
-сектора охорони здоров’я;
-  правоохоронних органів;
- установи, що здійснює повноваження щодо реєстрації актів цивільного стану та майнових прав;
- установи, що здійснює повноваження щодо пенсійного забезпечення;
- установи, що здійснює повноваження щодо соціального захитсу;
- установи, що здійснює повноваження щодо пожежної безпеки.
 
12.                        Сформувати перелік потреб сільського комунального підприємства «Сількомсервіс» для якісного обслуговування населення.
 
 
 
 
 
Секретар сільської ради  :                             В.В. Міхайлова                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Україна
КСАВЕРІВСЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА
ВІННИЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
 
РІШЕННЯ
 
06 вересня 2016 року                                          8 сесія 7 скликання
                                             С.Ксаверівка
 
Про інвентаризацію об»єктів водного
фонду та гідроспоруд
 
    У відповідності до п.43 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», заслухавши інформацію сільського голови Грузевича О.М., сільська рада
 
 
                                                 ВИРІШИЛА:
 
1.     Провести інвентаризацію  об»єктів водного фонду, які розташовані на території Ксаверівської сільської ради в межах та за межами населеного пункту.
 
2.     Доручити Ксаверівському сільському голові Грузевичу О.М. укласти договір на виготовлення технічної документації по визначенню технічного стану гідротехнічних споруд  із організацією, яка має на це відповідну ліцензію.
 
3.     Контроль за даним рішенням покласти на земельну комісію.
 
 
 
 
                      Сільський голова:                                О.М. Грузевич
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Україна
КСАВЕРІВСЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА
ВІННИЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
 
РІШЕННЯ
 
06 вересня 2016 року                                                  8 сесія 7 скликання
                                           С.Ксаверівка
 
Про виділення земельної
ділянки під забудову
гр. Мігалі Ауріці Іванівні
 
    У відповідності до п.34 ст.26 Закону України, розглянувши заяву гр. Мігалі Ауріки Іванівни, сільська рада
 
 
 
 
                                                ВИРІШИЛА:
 
1.     Відмовити  гр. Мігалі Ауріці Іванівні у наданні земельної ділянки під забудову у зв»язку з відсутністю такої.
 
2.     Земельну ділянку надати при появі можливості.
 
 
 
 
 
          Сільський голова:                                    О.М. Грузевич
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Україна
КСАВЕРІВСЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА
ВІННИЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
 
РІШЕННЯ
 
06 вересня 2016 року                                                  8 сесія 7 скликання
                                           С.Ксаверівка
 
Про виділення земельної
ділянки під забудову
гр. Суховецькому Анатолію Олександровичу
 
 
    У відповідності до п.34 ст.26 Закону України, розглянувши заяву гр. Суховецького Анатолія Олександровича, сільська рада
 
 
 
 
                                                ВИРІШИЛА:
 
1. Відмовити  гр. Суховецькому Анатолію Олександровичу у наданні земельної ділянки під забудову у зв»язку з відсутністю такої.
 
2. Земельну ділянку надати при появі можливості.
 
 
 
 
 
          Сільський голова:                                    О.М. Грузевич
 
 
 
 
 
     Україна
КСАВЕРІВСЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА
ВІННИЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
 
РІШЕННЯ
 
06 вересня 2016 року                                                        8 сесія 7 скликання
С.Ксаверівка
 
Про виділення земельної
ділянки під забудову
гр. Суховецькій Валентині Сергіївні
 
    У відповідності до п.34 ст.26 Закону України, розглянувши заяву гр. Суховецької Валентини Сергіївни, сільська рада
 
 
 
 
                                                ВИРІШИЛА:
 
1.Відмовити  гр. Суховецькій  Валентині  Сергіївні у наданні земельної ділянки під забудову у зв»язку з відсутністю такої.
 
2.Земельну ділянку надати при появі можливості.
 
 
 
 
 
          Сільський голова:                                    О.М. Грузевич.
 
 
 
Україна
КСАВЕРІВСЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА
ВІННИЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
 
РІШЕННЯ
 
06 вересня 2016 року                                                  8 сесія 7 скликання
                                           С.Ксаверівка
 
Про виділення земельної
ділянки під забудову
гр. Костюку Віталію Анатолійовичу
 
    У відповідності до п.34 ст.26 Закону України, розглянувши заяву гр. Костюка Віталія Анатолійовича, сільська рада
 
 
 
 
                                                ВИРІШИЛА:
 
3.     Відмовити  гр. Костюку Віталію Анатолійовичу у наданні земельної ділянки під забудову у зв»язку з відсутністю такої.
 
4.     Земельну ділянку надати при появі можливості.
 
 
 
 
 
          Сільський голова:                                    О.М. Грузевич
 
 
 
Україна
КСАВЕРІВСЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА
ВІННИЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
 
РІШЕННЯ
 06 вересня  2016 року                                                   8 сесія 7  скликання
                                                             С.Ксаверівка
 
   Про надання дозволу
 Бровко Наталії Миколаївні
на виготовлення технічної
документації із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)
 по передачі у   власність  земельної ділянки 
 в с.Лисогора  Вінницького району Вінницької області
 
     Відповідно до ст..26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» , ст..ст. 12,116,118,121,151 Земельного кодексу України, розглянувши заяву гр. Бровко Н.М.., сільська рада
 
                                                              ВИРІШИЛА:
 
 
1.Надати дозвіл гр. Бровко Наталії Миколаївні на виготовлення  технічної документації із землеустрою щодо встановлення  (відновлення)  меж земельної ділянки  в натурі ( на місцевості) по передачі у   власність земельної ділянки орієнтовною площею 0, 17 га  для    ведення особистого селянського господарства, яка  розташована  за адресою:. с.Лисогора Вінницького району Вінницької області  в т.ч.
    
   
     -   0,17 га – для ведення особистого селянського господарства (с.Лисогора  Вінницького району Вінницької області)
 
2.Гр. Бровко Н.М. замовити відповідній  землевпорядній організації розробку документації, вказаної в п.1...
3.Гр.  Бровко Н.М. виконувати обов»язки землекористувача відповідно до вимог ст..40 Земельного кодексу України.
 
 
               Сільський голова:                                  О.М. Грузевич
 
 
Україна
КСАВЕРІВСЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА
ВІННИЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
 
РІШЕННЯ
 06 вересня  2016 року                                                   8 сесія 7  скликання
                                                             С.Ксаверівка
 
 
 
  Про погодження проектування
волокно-оптичної лінії зв»язку,
з можливим встановленням опор,
для надання послуг доступу до
мережі Інтернет ТОВ «Твін-Інет»
 
 
 
         Розглянувши заяву директора ТОВ «Твін-Інет», враховуючи потребу жителів  сіл  у послузі доступу до мережі  Інтернет, сільська рада
 
 
                                                ВИРІШИЛА:
 
 
 
1.     Погодити проектування волокно-оптичної лінії зв»язку, з можливим встановленням опор, для надання послуг доступу до мережі «Інтернет»  ТОВ «Твін-Інет».
 
 
 
 
 
 
                        Сільський голова:                                  О.М. Грузевич
 
 
 
 
Україна
КСАВЕРІВСЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА
ВІННИЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
 
РІШЕННЯ
 06 вересня 2016 року                                                  8 сесія 7  скликання
                                                             С.Ксаверівка
 
 
Про надання дозволу на заключення
договору оренди з ТОВ «Ланет-Телеком»
на частину приміщення в Ксаверівському
сільському клубі  для встановлення
шафи з телекомунікаційним обладнанням
 
 
   З метою забезпечення  підвищення якості послуг і доступу до інформації громадян в на території Ксаверівської сільської ради, впровадження новітніх інформаційно-комунікаційних технологій, створення умов для задоволення інтелектуальних потреб сільської молоді, розглянувши заяву ТОВ «Ланет- Телеком», сільська рада
 
 
                                                 ВИРІШИЛА:
 
1.     Надати дозвіл на заключення договору оренди з ТОВ «Ланет-Телеком» на частину приміщення в Ксаверівському сільському клубі для розміщення комунікаційного обладнання.
 
2.     Ксаверівському сільському голові укласти договір оренди з ТОВ «Ланет- Телеком».
 
 
 
 
Сільський голова:                                   О.М. Грузевич
 
 
 
 
 
 
                                                          Україна
КСАВЕРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
ВІННИЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
 
РІШЕННЯ
 
06 вересні 2016 року                                                       8 сесія 7 скликання
С.Ксаверівка
 
Про надання дозволу на виготовлення
технічної документації із землеустрою щодо
поділу земельної ділянки комунальної власності
для сінокосіння і випасання худоби
 
   Відповідно до п.34 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», керуючись статтями 12,127,128,134,135,136 Земельного кодексу України, сільська рада
 
                                              ВИРІШИЛА:
 
1.Надати дозвіл Ксаверівській сільській раді виготовити технічну документацію із землеустрою щодо поділу земельної ділянки комунальної власності загальною площею    8,5279 га на дві земельні ділянки орієнтовними  площами :   2,0 га  та  6,5279 га.
 
2. Виконкому Ксаверівської  сільської ради  замовити технічну документацію із землеустрою щодо поділу земельної ділянки.
 
3. Виконкому Ксаверівської сільської ради зареєструвати земельні ділянки в Державному земельному кадастрі.
 
4.Технічну  документацію із землеустрою щодо поділу земельної ділянки комунальної власності подати на затвердження сесії сільської ради.
 
 
 
                 Сільський голова:                                   О.М. Грузевич
 
 
 
 

 

Середній курс валют
Валюта
Купівля
Продаж